O Firmie

 Lista Referencyjna

 Strona Główna

 Oferta współpracy

 Poczta

 

Znaczące przedsięwzięcia zrealizowane przez nasze przedsiębiorstwo

 

Remonty kapitalne Urzędów Pocztowych:
  U.P. Siemianowice Śląskie 1 - ul. Świerczewskiego 26
  U.P.. Orzesze 1 - ul. Rybnicka 23
  U.P. Łaziska 1 - ul. Pocztowa 8
  U.P. Katowice 26 - ul. Jankego 66
  U.P. Mikol6w 3 - ul. Rynek 10
  U.P. Katowice 1 , II piętro - ul. Pocztowa 9
  U.P. Jaworzno 7 - ul. Baranowskiego 3a
Inwestor: PPUP Poczta Polska - Rejonowy Urząd Poczty Katowice ul. Pocztowa 9

... dokumentacja zdjęciowa ... ... referencje ...

 

Remonty bieżące Urzędów Pocztowych podległych Rejonowemu Urzędowi Poczty w Katowicach
Inwestor: PPUP Poczta Polska - Rejonowy Urząd Poczty Katowice ul. Pocztowa 9

Remont kapitalny Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 9 Etap I; Etap II; Etap III.
Inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12

... dokumentacja zdjęciowa ... ... referencje ...

 

Remont kapitalny części budynku Kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie ul. 75 - go Pułku Piechoty
Inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12

... dokumentacja zdjęciowa ...

 

Adaptacja Domu Studenta nr 1 w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 39 na Instytut Techniki Uniwersytetu Śląskiego
Inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12

... dokumentacja zdjęciowa ... ... referencje ...

 

Remont kapitalny części budynku Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Szkolna 9
Inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12

... referencje ...

 

Budowa Pompowni przeciwpowodziowej w miejscowości Gromiec gm. Libiąż obejmującej: roboty ziemne, budynek pompowni, budynek socjalny, kolektory doprowadzające i odprowadzające wodę, montaż pomp , ziemny zbiornik wyrównawczy , linię energetyczną, drogi dojazdowe, roboty zabezpieczające, ukształtowanie terenu.
Inwestor: Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Katowicach ul. Jesionowa 9a

... referencje ...

 

Budowa Pawilonu Handlowo - Usługowego w Będzinie przy ul. Bema. 
Inwestor: "AB Elektronik" Będzin ul. Kościuszki 6

Remont i modernizacja pomieszczeń handlowych pawilonu "Supermarket" w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 11
Inwestor: "Energopol - Ekspres" S.A. Sosnowiec ul. Teatralna 9

... dokumentacja zdjęciowa ... ... referencje ...

 

Remont kapitalny oraz utwardzenie kostką zaplecza parkingowego Domu
Handlowego "Górnik" w Jaworznie przy ul. Słowackiego 1
Inwestor: Powszechna Spółdzielnia Spożywców " Społem" w Jaworznie ul. Słowackiego 4a

Adaptacja Pawilonu Handlowego w Jaworznie przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe
Inwestor: Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" 
w Jaworznie ul. Słowackiego 4a

... referencje ...

 

Przebudowa kanałów rewizyjnych lokomotyw
  Stacja Przeładunkowa Czarnolesie
  Stacja Przeładunkowa Zebrzydowice
  Stacja Bielsko - Biała
Inwestor: Polskie Koleje Państwowe - Zakład Taboru Czechowice-Dziedzice ul. Hutnicza 14

... referencje ...

 

Adaptacja pomieszczeń warsztatowych na Akumulatorownię kwasowo - zasadową w Zakładzie Taboru Czechowice - Dziedzice ul. Hutnicza 14
Inwestor: Polskie Koleje Państwowe - Zakład Taboru Czechowice-Dziedzice ul. Hutnicza 14

Remont kapitalny pomieszczeń warsztatowych Zakładu Taboru Czechowice - Dziedzice ul. Hutnicza 14
Inwestor: Polskie Koleje Państwowe - Zakład Taboru Czechowice-Dziedzice ul. Hutnicza 14

Modernizacja Hali Wachlarzowej naprawy lokomotyw Etap I; Etap II Zakładu Taboru Czechowice Dziedzice ul. Hutnicza 14
Inwestor: Polskie Koleje Państwowe - Zakład Taboru Czechowice-Dziedzice ul. Hutnicza 14

Roboty remontowo - budowlano - modernizacyjne pomieszczeń biurowych oraz gospodarczych SCE Jaworzno III al. Tysiąclecia 7
Inwestor: Spółka Ciepłowniczo - Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. al. Tysiąclecia 7

... referencje ...

 

Roboty remontowo - budowlano - modernizacyjne pomieszczeń biurowych oraz technicznych TP S.A. w Katowicach ul. Pocztowa 9
Inwestor: Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Radiokomunikacji i Teletransmisji w Katowicach ul. Pocztowa 9.

... referencje ...

 

Ponadto Przedsiębiorstwo nasze wykonało znaczącą ilość drobnych robót zleconych dla ww. Inwestorów oraz dla osób prywatnych.

W trosce o rozszerzenie zakresu usług, P. W. "Monterin" współpracuje zarówno z biurami projektowymi:
 
Real- Proj ekt - Katowice
  Inwestprojekt Śląsk - Katowice
  PPUH Procal s. c. - Gliwice

jak również z firmami branżowymi:
  Zakład Instalacyjno - Budowlany Zbigniew Lenczewski - Gliwice;
  Zakład Elektryczno - Pomiarowy Waldemar Lubczyński - Katowice;
  Przedsiębiorstwo Produkcyjne Stolplast s. c. - Krzeszowice;
  Mont- Went- Kpis sp. z o.o. - Katowice;
  Mintex- Kpis sp. z o.o. - Katowice.

Dzięki współpracy , w chwili obecnej przedsiębiorstwo nasze może zaoferować kompleksowe usługi projektowe , wykonawstwo, usługi remontowe bądź adaptacyjne obiektów budowlanych.

 

...Powrót do góry strony...